ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi

 Mersin Üniversitesi ÖYP Koordinatörlüğü


         0 324 361 00 01 - 4025-4006      0 324 361 01 01      oyp@mersin.edu.tr


ÖYP Bilgi Sistemi Girişi )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖYP'li Araştırma Görevlilerinin Dikkatine!!!


YÖK Başkanlığı tarafından ÖYP Kapsamında  proje ve seyahat harcamalarında kullanılmak üzere Üniversitemize kaynak aktarımı yapılmış ÖYP'li araştırma
görevlilerinin listesi ekli tabloda sunulmuştur. 

Kaynak aktarımı onaylanan ÖYP'li Araştırma Görevlileri Listesi

Listede adı yer alan ÖYP'li araştırma görevlilerinin ÖYP Bilgi Sistemi Şifre Talep Formunu danışman imzalı olacak şekilde eksiksiz doldurarak,  "ÖYP Bilgi Sistemi" şifresi almak üzere birimimize ulaştırmaları gerekmektedir.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaynak Aktarım Başvuruları Hakkında 

25.02.2015 tarihinde YÖK Başkanlığı'nın almış olduğu karara istinaden daha önce ÖYP kapsamında kaynak aktarım talebinde bulunan ÖYP'li araştırma görevlilerinin tüm "kaynak aktarım talep başvuruları" YÖK Başkanlığı tarafından değerlendirilmeye alınmayarak iptal edilmiştir.


Kaynak aktarımından faydalanmak isteyen ÖYP'li araştırma görevlilerinin güncel tarihli "Enstitüden alınacak öğrenci belgesi" ve "Kaynak aktarım başvuru dilekçesi" ile birimimize tekrar başvurmaları gerekmektedir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------