Haberler

MEÜSEM

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU HİZMET İÇİ EĞİTİMİ


SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ETKİNLİĞİ (2015/15)

 PROGRAMIN ADI:

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:

Personelimizin;

1- Kurumun amaç, ilke, yönetmelik ve stratejilerini bir bütün olarak kavrama becerileri kazanması ve buna göre tutum ve davranış oluşturabilmek için sorumluluklarını ve haklarını öğrenmesi,

2- Kurum İçi ve kurumlar arası yazışma kuralları hakkında bilgi edinmesi ve bu bilgileri işini yaparken uygulayabilmesi konusunda teknik öğrenmesi,

3- Kurum içi uyumluluğu artırmak adına iletişim araçlarını yeniden gözden geçirerek uygulanabilirliği konusunda bilgi edinmesi,

4- Çalışma ortamında çıkabilecek problemlerle ve bu problemlerin oluşturduğu stresle başa çıkabilme teknikleri geliştirebilme bilgileri kazanması,

5- Yaptığı işin etiği hakkında bilgi edinmesi ve bu bilgileri iş ortamında nasıl etkin hale getirmesi konusunda tutum ve davranış geliştirmeyi öğrenmesidir.

Eğitimin İçeriği:

1- Büro Yönetimi ve Yazışma Kuralları

2- Özlük Haklarıyla İlgili Mevzuat

3- İşe Bağlılık ve Problem Çözme Teknikleri

4- İletişim Becerileri ve Davranış Kuralları

5- İş Etiği

6-Stres Yönetimi

 

                                                                                                          www.haberler.com,28.04.2015

            Eğitim Takvimi:

Eğitim Süresi: 3 (üç) gün

Eğitim Tarihi:

5-7-8 Mayıs 2015

Eğitim gün ve saat:

Eğitim Programı İçin Tıklayınız

Eğitim Yeri:

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 İletişim Adresi:

Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü

0324 341 65 17

0324 341 28 18 - 1075

0324 341 28 18 - 1083

sem@mersin.edu.tr

Eğitimin Görevlileri:

Koordinatörlük:

 Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü -

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Eğitmenler:

-Prof. Dr. Faik KANATLI

-Doç. Dr. Bülent GÜNDÜZ

-Yrd. Doç. Dr. Nurcan GÖKÇAKAN

-Yrd. Doç. Dr. Zülal ERKAN

-Yrd. Doç. Dr. Eray YAĞANAK

-Öğr. Gör. Özlem ERDOĞAN

-Öğr. Gör. Burcu PEKDUYURUCU AYDIN

-Öğr. Gör. Nihat KAYAR

 

 

Eğitim koşulları:

Hedef kitle:

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Akademik ve İdari Personeli

BELGE TÜRÜ:

Katılım Belgesi