MEİTAM

Uzmanlar


UZMANLAR

Adı Soyadı

Görevi

 Mail

Dahili

Uzman Dr. Mustafa Serkan YALÇIN

 Merkez Laboratuvar Sorumlusu

serkanyalcin@mersin.edu.tr 

4965 / 4935 

Öğr. Gör. Dr. Ender DİNÇER

Cihaz Sorumlusu

enderdincer@mersin.edu.tr

4962

Uzman Tuncay İNCE

Analiz Sorumlusu

tuncayince@mersin.edu.tr

4955 / 4950

Uzman Aynur GÜRBÜZ

Analiz Sorumlusu

aynurgurbuz@mersin.edu.tr

4954 / 4974

Uzman Sevda İldan ÖZMEN

Analiz Sorumlusu 

sevdaildan@mersin.edu.tr

4955 / 4963

Uzman Seher KURU

Analiz Sorumlusu 

seherkuru@mersin.edu.tr

4936 / 4982

Uzman Cihan GEÇGEL

Analiz Sorumlusu 

cgecgel@mersin.edu.tr

4936 / 4967

Uzman Engin KAPLAN

Analiz Sorumlusu 

enginkaplan@mersin.edu.tr

4965 / 4939

Uzman F. Defne YALDIZ

Analiz Sorumlusu 

defneyaldiz@mersin.edu.tr

4954 / 4979

Uzman Nazım ÖZKAYA

Analiz Sorumlusu 

nazımozkaya@gmail.com

6750

Öğr. Gör. Celal KARAYEL

Analiz Sorumlusu 

c_karayel@mersin.edu.tr

6791 

Arş. Gör. Derya YETKİN

Analiz Sorumlusu

deryayetkin84@gmail.com

4982