MEİTAM

Hakkımızda


Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM)’da, konularında uzman ve eğitimli araştırıcılar tarafından ileri düzeyde araştırma ve analiz hizmetleri verilmektedir. Bunun yanı sıra üniversiteler ile diğer kamu ve özel kuruluşlarda çalışanların eğitimini kapsayacak çalışmalar da yapılmaktadır.

Merkeze bağlı Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi (MUGAM)Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi(KAAM) , Zemin Mekaniği Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Dil Bilim uydu merkezlerimevcuttur. MUGAM’da un ve unlu mamüllerin analizleri yapılmaktadır.  KAAM’da antik Kilikia bölgesinin uygarlık tarihindeki yerini, arkeolojisini araştırmak, tarihi eserleri korumak ve tanıtmakla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Dil Bilim Merkezi’nde ise internet üzerinden ulaşılabilen bir grafik arayüze sahip Türkçe Ulusal Dil Derlemi yapılmaktadır.

Merkeze bağlı birimler;

- UYDU LABORATUARLARI

- KALİBRASYON LABORATUVARI

- GIDA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ UN ve UNLU MAMÜLLER ANALİZ LABORATUVARI
- KILIKIA ARKEOLOJİSİNİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
- DİL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ

- ZEMİN MEKANİĞİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
 Amaç 

Başta Mersin ve Akdeniz bölgesi illeri olmak üzere tüm Türkiye'ye hizmet verebilecek şekilde, katma değeri yüksek, üretim ve tasarım aşamalarında yüksek teknoloji gerektiren yeni ürün, süreç veya malzemeleri geliştirmek;

Malzeme bilimleri, savunma teknolojileri, biyoteknoloji, biyomedikal ürün-teçhizat geliştirme teknolojileri, tıp bilimleri, biyoloji, kimya bilimi ve mühendisliği, fizik, nanoteknoloji, elektronik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, makina mühendisliği, arkeoloji, gıda ve çevre mühendisliği gibi alanlarda, birbiriyle bağlantılı ve de disiplinler arası çalışmaya olanak tanıyan bilim dallarında çalışmalar yapmak;

Yörenin sanayici ve girişimcilerinin ileri teknolojilere dayalı her türlü ürün, süreç ve malzeme bilgisi gereksinimlerine cevap verebilmek; 

Merkez olanaklarını kullanarak yüksek lisans/doktora öğrencilerinin bilimsel-teknolojik çalışmalar yapmasını sağlamak ve bu öğrencileri eğitmek, yönlendirmek ve yetiştirmektir.


Yönerge