Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Etkinlikler - 22/03/2015


- 15 Aralık 2011 tarihinde Prof. Dr. Uğur ORAL Kültür Merkezi'nde Mersin Üniversitesi Proje Bilgilendirme ve Destek Birimi tarafından düzenlenen ve Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyelerinin katkıları ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarından üçüncüsünde, Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Bahar TUNÇTAN "Bilimsel Araştırmalarda Etik Kurallar ve Etik Kurullar" konulu bir sunum yapmıştır. Sunumun içeriğine ulaşmak için tıklayınız.

- Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyeleri tarafından 26 Aralık 2011 tarihinde Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda tüm öğretim elemanlarının katılımı ile Etik Kurula başvuruların nasıl yapılması gerektiği ve başvuru formlarının hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar ile ilgili olarak bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

- 6 Ocak 2012 tarihinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim İleri Asistan Eğitim Programı kapsamında asistanların katılımı ile gerçekleştirilen eğitimde, Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Bahar TUNÇTAN "Bilimsel Çalışmalarda (Klinik) Etik Kurallar ve Etik Kurula Başvuru" konulu bir sunum yapmıştır. Sunumun içeriğine ulaşmak için tıklayınız.

- 19 Ocak 2012 tarihinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı kapsamında öğretim elemanlarının katılımı ve Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyelerinin katkıları ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Bahar TUNÇTAN "Bilimsel Çalışmalarda Etik Kurallar ve Etik Kurullar" konulu bir sunum yapmıştır. Sunumun içeriğine ulaşmak için tıklayınız.

- 8 Mart 2013 tarihinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim İleri Asistan Eğitim Programı kapsamında asistanların katılımı ile gerçekleştirilen eğitimde, Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Bahar TUNÇTAN "Bilimsel Çalışmalarda (Klinik) Etik Kurallar ve Etik Kurula Başvuru" konulu bir sunum yapmıştır. Sunumun içeriğine ulaşmak için tıklayınız.

- 19 Mart 2015 tarihinde Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve Lilly Türkiye'nin birlikte düzenlediği "Araştırmacılara ve Etik Kurul Üyelerine Yönelik Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı" Mersin Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Eğitim ile ilgili habere ulaşmak için tıklayınız.