Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Başvuru Ücretleri - 26/02/2016


 

Araştırma/Çalışma Türü

Ücret (TL)*

Faz I, II, III- İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu

2.663,96

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu

1.335,58

Gözlemsel İlaç Çalışmalarının İlk Başvurusu

1.335,58

Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu

906,18

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu

604,12

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu

604,12

Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu

52,79

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu

52,79

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvurusu

52,79

Klinik Araştırma Araştırmacı Toplantısı Başvuruları

105,58


* Uzmanlık tezleri veya akademik amaçlı araştırmalar için başvuru ücretinin yatırılmasına gerek yoktur. Ayrıca, destekleyicisinin Mersin Üniversitesi mensupları ve/veya destekleyicisinin devlet fonları (üniversite araştırma fonu, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı vb.) olduğu durumlarda başvuru ücreti alınmayacaktır.Başvuru ücretinin yatırılacağı banka ve hesap numarası ile ilgili bilgiler:

Banka: T.C. Ziraat Bankası Mersin Üniversitesi Şubesi

Hesap adı: Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Hesap numarası: 35134122/5046

IBAN numarası: TR300001002181351341225046

TR300001002181351341225046