Hibe Projelerimiz

Türkiye’nin,  Avrupa Birliği’ne adaylığı sürecinde katılım öncesi mali yardımlar kapsamında AB Hibelerinden faydalanmaya başlamasıyla  birlikte, Üniversitemiz de  2004 yılından bu yana söz konusu  hibelerinden yararlanmaktadır.  Üniversitemiz, TÜBİTAK Çerçeve Programları ,Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Ulusal Ajans hibeleri olmak üzere, gerek proje koordinatörü gerekse ortak olarak 2.276.000 € civarından hibe fonunu yönetmiştir.

 

Ulusal hibelerde ise, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2008 yılında Proje Teklif Çağrısına çıkmaya başlaması ile birlikte, Üniversitemiz sunduğu  ve desteklenmesi uygun görülen projeler kapsamında 1.712.272 TL’lik hibe fonu kullanmıştır.