Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU (MEÜ-HADYEK)

Hayvanlar üzerinde yapılacak deneyler, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 15/02/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik"  ile belirlenen kurallara uyulmasını gerektirmektedir.

Mersin Üniversitesi’nde hayvan kullanılarak yapılacak olan tüm bilimsel araştırmaların, eğitim-öğretim etkinlikleri (araştırma, tez çalışması, laboratuvar pratikleri vb.) Mersin Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (MEÜ-HADYEK) tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

MEÜ-HADYEK, başkanın gündemli çağrısı üzerine ayda iki kez ve üyelerin en az 2/3 katılımıyla toplanarak, deneylerde kullanılan yöntemleri, hayvan bakımı koşullarının hayvan hakları bakımından uygunluğunu ve başvuru formlarını değerlendirir.
MEÜ HADYEK’e başvurular, bizzat proje yürütücüsü tarafından, 2 (iki) nüsha “Mersin Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu”, deney hayvanı kullanım sertifikalarının fotokopisi ve 1 (bir) adet doldurulan formun dijital kopyasınının yer aldığı cd ile, Yerel Etik Kurul Sekreterliği'ne teslim edilmek suretiyle yapılacaktır.

 

Başvuru Formu'nun teslim edileceği kişi ve adresi:

Mersin Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü

Prof. Dr. Uğur ORAL Kültür Merkezi 

33343, Yenişehir, Mersin

Telefon: 0 324 361 00 01 / 4417