Dış İlişkiler Proje Koordinasyon Birimi

Hedefler


Üniversitemiz akademik birimlerinin

 

  • Kendi alanlarında kalkınmaya destek olacak projeler hazırlamalarını/yürütmelerini desteklemek,
  • Proje başvuruları konusunda aralarındaki koordinasyonu sağlamak,
  • Potansiyel proje paydaşları ile işbirliklerini kurmak, güçlendirmek,
  • Proje koordinatörleri aracılığı ile; proje teklifi hazırlığı desteğini sağlamak,
  • Proje yönetimi, proje ortakları ve proje aktivitelerini ilgilendiren hukuki süreçlerin izlenmesi,
  • MEÜ’de hazırlanmış projelerin tanım bilgilerinin bir veri tabanı üzerinden kullanıma sunulması,
  • Tüm akademik birimlerin gereksindikleri bilgi desteği ve çalışma eşgüdümünün sağlanması,
  • Açık çağrıların takibi ve MEÜ bünyesindeki bir mail grubu üzerinden koordinatörlere iletilmesi,
  • İlimizdeki proje hazırlayan/proje birimi bulunan kurumlar ile (İl Özel İdaresi, MTSO, MTOSB, Teknopark vb.) bölgesel işbirlikleri geliştirme amaçlı rutin toplantılar düzenlenmesi, edinilen bilgilerin  web sayfalarında duyurulması


Birimin hedefleri arasındadır.