Çevre Yönetimi KoordinatörlüğüMersin Üniversitesi

Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Değerlendirme Ekibi 

Temmuz 2013 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.