Bilgi Edinme Birimi

24.10.2003 tarihli ve 25269 Resmi Gazete'de yayımlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenleyen " Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik " ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bilgi Edinme Kanunu hakkında sorularınızı iletmek ve kanunun tanıdığı hakkı Üniversitemiz ile ilgili konularda kullanmak için başvuruda bulunabilirsiniz .