BAP

Yüksek Lisans Tez Projesi (TP2)


Enstitülerde Anabilim/Anasanat Dallarında yapılan Yüksek Lisans Tez çalışmalarını kapsayan projelerdir. Bu projelerde projenin kapatılması için proje sonuçlarından patent alınması veya EK B Madde 1 koşulu sağlanması gerekmektedir. Bknz: Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi