BAP

Üniversite ve Sektör İşbirliği Projesi(AP6)


Üniversitemizin Doktora/ Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik derecesine sahip öğretim elemanlarının Üniversitemiz ile tıp, mühendislik, turizm, ticaret, sanayi, hizmetler ve diğer alanlarda faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası kamu ve/veya özel sektör bünyesinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarla, AR-GE odaklı işbirliği olanaklarını geliştirmesi amacıyla bir protokol veya sözleşme kapsamında ortak olarak gerçekleştirilen projelerdir. Proje kapsamında BAP Birimince sağlanan tüm makine ve teçhizatlar üniversitemiz demirbaş listesinde yer alır. Proje sonuçlarına ilişkin yayınlarda, destekleyen kurumlar ortak isim olarak yer alabilir. Araştırma sonucu elde edilen çıktılara ilişkin tüm telif hakları (Patent, tescil vb.), ortak protokol veya sözleşme kapsamında açıkça belirtilir. Bu projeler için, gerekli görüldüğü hallerde Komisyon tarafından belirlenen özel değerlendirme süreçleri uygulanabilir. Projede yer alacak personel için EK A Çizelge 2’deki koşullar sağlanmalıdır. Bu projelerde projenin kapatılması için proje sonuçlarından patent alınması veya EK B Madde 4 koşulu sağlanması gerekmektedir.


Bknz:Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi