BAP

Lisans Projesi (TP1)


Fakülte ve Yüksekokulların en az lisans üçüncü sınıfında olan öğrenciler tarafından, doktoralı öğretim elemanı yönetiminde hazırlanan ve lisans öğrencilerinin proje ve araştırma yapma/yazma becerilerini geliştirebilmek, Üniversiteyi temsilen kendi alanında yurt içi veya yurtdışı fuar, yarışma, bilimsel etkinliklere katılmaya özendirebilecek, yönlendirebilecek veya bir özgün üretim sağlayabilecek nitelikte olan ve uygulama ilkelerini kapsayan projelerdir.Projesi desteklenen lisans öğrencilerinin projeyle ilgili çalışmalarını, lisans öğrenimlerini bitirmeden ve en geç bir yıl içinde tamamlayacak şekilde planlayıp, ilgili çalışmayı tamamlayarak proje destek süresinin bitiminden önce sonuç raporunu akademik danışmanına ve BAP Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu projeler için gelişme/ara raporu istenmez.