BAP

Güdümlü Alt Yapı Projesi (AP5)


Üniversite Yönetim Kurulu veya Rektör tarafından oluşturulan bir özel komisyonca belirlenen alanlarda, Üniversitenin Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı Birim ve Merkezlerin bilimsel, teknolojik, sosyal ve eğitim alt yapısını geliştirmeye yönelik projelerdir. Bu projeler bu Yönerge kapsamında tanımlanan değerlendirme ve izleme süreçlerine tabi değildirler ve bütçelerinin üst sınırı yoktur.


Bknz:Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi