BAP

Doktora Sonrası Araştırmacı Destek Projesi(AP1)


Doktorasını/Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlığını/Sanatta Yeterliliğini yeni bitirmiş araştırmacıların, görev aldıkları Üniversitemiz birimlerinde araştırmalarını geliştirebilmeleri/sürdürebilmeleri amacıyla destek verilen projelerdir. Proje desteğinden Doktorasını/Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlığını/Sanatta Yeterliliğini almış bilim insanları(Yrd.Doç.Dr., Öğr.Gör.Dr., Arş.Gör.Dr., Uzm.Dr. ve Okt.Dr.) yararlanabilirler. Doktora/Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik derecesinin alındığı tarihi izleyen üçyıl içinde başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu projelerde projenin kapatılması için proje sonuçlarından patent alınması veyaEKBMadde3 koşulu sağlanması gerekmektedir. 
Bknz.Mersin.Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi