BAP

C Tipi Araştırma Projesi (AP4)


Üniversitemizin Doktora/ Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik derecesine sahip öğretim elemanları tarafından sunulan ve Üniversitemizin gelecekteki araştırma potansiyeline ciddi katkılar sunacağı öngörülen ve uluslararası yayın potansiyelini önemli ölçüde arttırması beklenen araştırma projeleridir. Disiplinler arası işbirliğini teşvik eden, uluslararası ortak çalışmaları destekleyen, döner sermayeye katkı sağlayan, patent almaya yönelik olan, yenilikçive üniversite-sanayi işbirliğini geliştirici özelliği olabilecek projeleri kapsamaktadır. Projenin desteklenebilmesi için bu özelliklerden en az birine sahip olması gerekir. Bu projelerin bütçelerinde yüksek maliyetli makine-teçhizat ve diğer harcamalar bulunabilir. Ancak, bu projelerin desteklenmesine karar verilirken Komisyon özel değerlendirme süreçleri öngörebilir. Projede yer alacak personel için EKA Çizelge 2’deki koşullar sağlanmalıdır. Bu projelerde projenin kapatılması için proje sonuçlarından patent alınması veya EK B Madde 4 koşulu sağlanması gerekmektedir.


Bknz:Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi