BAP

A Tipi Araştırma Projesi(AP2)Üniversitemizin Doktora/Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik derecesine sahip öğretim elemanlarının birimlerinde mevcut araştırma altyapı olanaklarıyla gerçekleştirebileceği, büyük harcamalar gerektirmeyen araştırma projeleridir. Yüksek maliyetli makine-teçhizat ve diğer yatırım harcamaları bu projelerin bütçelerinden talep edilemez. Bu projelerde projenin kapatılması için proje sonuçlarından patent alınması veyaEKBMadde3 koşulu sağlanması gerekmektedir. 
Bknz.Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi