BAP

. Hızlı Destek Araştırma Projesi (AP7)


Üniversitemiz öğretim üyeleri ile Doktora/Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik derecesine sahip araştırmacılar tarafından yürütülecek acil, kısa süreli ve küçük bütçeli projelerdir. Bu projelerin süresi en fazla 12 aydır. Bu tip projeler; bu Yönerge kapsamında tanımlanan değerlendirme ve izleme süreçlerine tabi değildir. 


Bknz:Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi