BAP

bilimselprojeler@mersin.edu.tr

Genel Bilgiler

         Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 Sayılı Kanunla değişik 58.maddesi uyarınca 10 Nisan 2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik“ gereği kurulmuş olup, 01.05.2002 tarih ve 2002.03/2 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi düzenlenerek faaliyete geçmiştir.

         01.01.2003 tarihinde yeni uygulamaya geçen 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereği birimimizce Bilimsel ve İleri Araştırma Projeleri yeni İhale Kanununa göre satın almaları gerçekleştirilmektedir.

22.01.2008 tarih ve 2008/08 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile “Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi”nde değişiklik yapılarak “Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları” olarak değiştirilmiştir.

         25.03.2015 tarih ve 2015/81 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile “Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi"değiştirilmiştir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen projeler on grupta toplanır :

a)  Lisans Projesi (TP1)

b) Yüksek Lisans Tez Projesi (TP2)

c) Doktora, Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ve Sanatta Yeterlilik Tez Projesi (TP3)

d) Doktora Sonrası Araştırmacı Destek Projesi(AP1)

e) A Tipi Araştırma Projesi(AP2)
f)  
B Tipi Araştırma Projesi(AP3)

g) C Tipi Araştırma Projesi (AP4)

h) Güdümlü Alt Yapı Projesi (AP5)

ı) Üniversite ve Sektör İşbirliği Projesi(AP6)

d) Hızlı Destek Araştırma Projesi (AP7)
 

             2016 yılı içerisinde Lisans Projesi (TP1) Tez Projelerinin 1.000,00 TL, Yüksek Lisans Tez Projesi (TP2) Tez Projelerinin 11.000,00 TL, Doktora, Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ve Sanatta Yeterlilik Tez Projesi (TP3) Tez Projelerinin 21.000,00 TL , Doktora Sonrası Araştırmacı Destek Projesi(AP1) Projelerinin 30.000,00 TL,  A Tipi Araştırma Projesi(AP2) Projelerinin 15.000,00 TL,  B Tipi Araştırma Projesi(AP3)  Projelerinin 20.000,00 TL, C Tipi Araştırma Projesi (AP4) Projelerinin 30.000,00 TL, Üniversite ve Sektör İşbirliği Projesi(AP6) Projelerinin 500000,00 TL,  Hızlı Destek Araştırma Projesi (AP7)  Projelerinin 2.500,00 TL ile desteklenmesine karar verilmiştir.


             2015 Yılı itibariyle Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi olarak otomasyon sistemine geçilmiştir. Söz konusu otomasyon programına bap2.mersin.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreyi proje yürütücüsünün T.C.Kimlik numarası girilerek proje başvuruları ve proje ile ilgili bütün işlemler bu programdan yapılarak işlem çıktıları Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilmesi gerekmektedir.

            03.02.2009 tarih ve 2009/20 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile "Mersin Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme İlkeleri" yürürlükten kaldırılmıştır.