AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU

    

Mersin Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (MEÜADEK), yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları düzenlemek amacıyla  20 Eylül 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” uyarınca kurulmuştur. Üniversitemizde ki ADEK çalışmalarını düzenlemek üzere ilgili yönetmelik temel alınarak hazırlanan “Mersin Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Esasları” ise 03.02.2009 tarihli ve 2009/33 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

 MEÜADEK’in faaliyetleri ve özdeğerlendirme çalışmaları, Üniversitemiz üst yönetiminin de katkı ve destekleriyle yönetmelik ve esasların gereği olmaktan çıkarılarak bir kurum kültürüne dönüştürülmüştür.

 

 Üniversitemizdeki özdeğerlendirme çalışmaları MEÜADEK döngüsünde de gösterildiği gibi her yıl Aralık ayında başlamaktadır. Aralık ayı içerisinde tüm akademik ve idari birimlerimiz birimlerine ait performans göstergelerini, özdeğerlendirme sonuçlarını ve birim özdeğerlendirme raporlarını ADEK Bilgi Sistemi’ne girmektedirler.

 

 

Özdeğerlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra birimlerimiz iyileştirme çalışmalarına başlamaktadırlar.  Özdeğerlendirme sonucunda belirlenen iyileştirme alanları için eylem planları yapılmakta ve her eylem planı için ayrı bir iyileştirme eylem planı formu hazırlanarak ADEK Bilgi Sistemi'ne girilmektedir.

 

ADEK faaliyetleri kapsamında yılda iki kez birim ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Periyodik Gözden Geçirme Ziyareti olarak adlandırılan bu ziyaretlere birimdeki tüm akademik ve idari personelin katılımı sağlanmaktadır. Birinci periyodik gözden geçirme toplantılarında birimlerin özdeğerlendirme sonuçları ile bu sonuçların nedenleri tartışılmaktadır. Altı ay sonra gerçekleşen  ikinci periyodik gözden geçirme ziyaretlerinde ise birimlerin iyileştirme çalışmaları değerlendirilmekte, belirledikleri performans göstergelerine ulaşıp ulaşamadıkları, ulaşamadılarsa nedenleri irdelenmektedirler. Bunun sonucunda birim performans düzeyi belirlenmektedir. Birim performans düzeyinin belirlenmesinde kullanılan  en önemli kriter yapılan iyileştirmelere ait kanıtlardır. Kanıtlarla desteklenmeyen ifadeler dikkate alınmamaktadır.  Birimlerin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları ile ilgili tüm veriler ADEK bilgi sisteminde yer almaktadır 

 

Üniversitemiz için 2010 yılı,  kalite çalışmalarında büyük adımların atıldığı bir yıl olmuştur. Sistemli bir şekilde yürütülen ADEK çalışmalarının yanısıra, 2010 yılında aldığımız TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile üniversitemiz tüm üniversiteler arasında bir ilki gerçekleştirmiş ve tüm akademik ve idari birimleriyle kalite yönetim sistemi belgesini alan ilk üniversite olmuştur.