NULL Mersin Üniversitesi | Yazı İşleri Şube Müdürlüğü |

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü


Üniversitemizin kuruluşunda İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyette bulunan Rektörlük Genel Evrak Servisi ile Genel Sekreterlikte yürütülen yazışmaların bir bölümünü oluşturan Yazı İşleri Servisi’nden oluşan Yazı İşleri Şube Müdürlüğü birimi kurularak, 03/03/2003 tarihinde faaliyete geçmiştir. 2004 yılında kurulan Kurum Arşivi yazışmaları da bu birim tarafından yürütülmektedir.

G
enel Sekreterlik bünyesinde faaliyetini sürdürmekte olan Yazı İşleri Şube Müdürlüğünde; 1 Şube Müdürü, Evrak Servisinde 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Memur ile 2 Dağıtıcı, Yazı İşleri Servisinde 2 Şef, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Biriminde 1 Kütüphaneci, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 1 Memur, Bilgi Edinme Biriminde 1 Memur, Kurum Arşivinde ise kurum arşiv sorumlusu  1 Bilgisayar İşletmeni  olmak üzere toplam 13  personel görev  yapmaktadır.