NULL Mersin Üniversitesi | Özel Güvenlik Birimi |

Özel Güvenlik Birimi

T.C

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

GÖREV TANIMI:

Mersin Üniversitesi yerleşkelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde gerekli koruma ve güvenlik faaliyetlerini yürütmek.

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:


Özel Güvenlik Teşkilatı.

KENDİSİNE BAĞLI BİRİMLER:

Tüm kampüsler ile Fakülte ve Yüksekokullarda kurulu bulunan özel güvenlik birimleri

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Mersin Üniversitesinin bina, tesis personel ve öğrencilerini, sabotaj, hırsızlık, yangın, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak,
 • Mersin Üniversitesi Özel Güvenlik Teşkilatı, görev alanı içinde işlenmiş ve işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak,
 • Delilleri muhafaza etmek,
 • Genel koluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak,
 • Sivil Savunma Teşkilatına görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olmak,
 • Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak,
 • Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıtlarını tutmak,
 • Ziyaretçi ve iş takipçilerine danışmanlık hizmeti vermek,
 • Kayıp ve buluntu eşyaları kayıt altına almak,
 • Sabit nokta nöbetinde gözlem yapmak ve yakın çevreyi gözetim altında tutmak,
 • Devriye nöbetinde gözetim yapmak,
 • Kamera görüntülerini izlemek,
 • Refakat hizmetlerini sağlamak,
 • Arama yapmak,
 • Görev yerinde güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak,
 • Amirlerin vereceği benzer nitelikteki görevleri yerine getirmek,Kalite yönetimi sistemi doğrultusunda çalışmaktır.

YASAL MEVZUAT / STANDARTLAR:

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.
 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun.
 • Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üniversitemiz,

Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde,

eğitim-öğretim,

bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında,

etkin, verimli,rekabetçi olmayı,

üstün performansa odaklanmayı,

uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş,

paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiştir.

VİZYONUMUZ

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı,

laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen,

çalışkan,

bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan,

topluma yararlı,

evrensel değerler ışığında,

modern,

yaratıcı ve pozitif düşünen,

katılımcı,

üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler

yetiştirmek,

yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak,

bilgi ve teknoloji üretmek,

üretimini toplum yararına sunarak bölgesel ve ulusal alanda gelişme ve sürdürülebilir

kalkınmaya katkı sağlamaktır.

MİSYONUMUZ

 

Bilimin ışığında,

vereceği eğitim-öğretim ve yapacağı bilimsel araştırmalar ile

Ülkemizin teknolojik,

ekonomik ve sosyal

alanda çağdaş uygarlık düzeyine

çıkmasına katkıda bulunmaktır.

PAROLAMIZ

"Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi"