NULL Mersin Üniversitesi | Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Serbest Erişimli Veritabanları |

Serbest Erişimli Veritabanları

VERİ TABANI BİLGİ
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

2011 yılından itibaren yayın hayatına başlayan, tıp tarihi ve ilgili konularda full-text bilimsel makaleler sunan Lokman Hekim Dergisi, yılda 3 kez yayınlanmaktadır.

 


    DOAJ DOAJ açık erişimli bir veritabanıdır. 124 ülkede yayınlanan 9804 açık erişimli dergiye erişim sağlanabilmektedir. 
AIDSDRUGS AIDS ile ilgili klinik uygulamalarda test edilmiş  kimyasal ve biyolojik ilaçlar  konusunda  hazırlanmış  bir e-sözlüktür.
PUB-MED National Library of Medicine tarafından hazırlanan bibliyografik bir veritabanıdır. Bu veritabanı tıp ve sağlık bilimleri konularını içerir. Index Medicus, Index to Dental Literature ve International Nursing Index'i kapsamaktadır. Abone olduğumuz veritabanlarında bulunan makalelere bağlantı verir.
ChemID - NLM Biyotıp konusuyla ilgili 339.000 kimyasal bileşiği kapsayan  bir e-sözlüktür.
Consumer Drug Information - FDA U.S. Food & Drug Administration /Center for Drug Evaluation and Research tarafından hazırlanır. Yeni üretilen ilaçlar hakkında detaylı bilgi ve ilaç yönetmeliklerini verir. New and Generic Drug Approvals, FDA Drug Approvals List, New Drugs Approved for Cancer Indications gibi sitelere bağlantıları içermektedir. 
DIRLINE - NLM   Sağlık ve biyotıp konusunda hizmet veren kurumlar hakkında bilgi veren bir e-rehberdir. 
Free Medical Journals  Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgil  dergilere tam metin olarak erişim olanağı verir. 
Gutenberg Projesi Serbest erişimli 17000'den fazla kitaba tam metin erişim olanağı verir. 
HSRProj - NLM Sağlık teknolojisi değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde, klinik, uygulama rehberleri, sağlık hizmetleri araştırmaları konusunda gelişmeleri veren bir veri tabanıdır.
MEDLINEPlus - NLM Sağlık çalışanlarının ve sağlık tüketicilerinin doğru ve güncel tibbi bilgiye erişilebilmesi amacıyla hazırlamışır; tüketici sağlığı, hastalıklar ve detayları hakkında geniş bilgi bulunabilmektedir. MedlinePlus, NLM ve National Institutes for Health tarafından üretilen bilgilere ve tıp ansiklopedileri, sözlükler, hastane ve doktor rehberleri, ilaç rehberleri gibi kaynaklara tam metin erişim sağlamaktadır .
ULAKBYİM- Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Mühendislik ve Temel Bilimler Veritabanı - ULAKBIM Bu veri tabanı; 1992 yılından günümüze temel ve uygulamalı bilimler, mühendislik konularında Türkiye'de yayınlanan Türkçe ve diğer dillerdeki makalelerin  bibliyografikbilgilerini içerir. 
ULAKBYİM- Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Sosyal Bilimler Veritabanı-Ulakbim 2002 yılından itibaren Web'den erişime açık olan SBVT, ülkemizdeki sosyal bilimler alanındaki araştırmacılara ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Veri tabanı 18 ayrı konu başlığı altında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınları içermektedir.
NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM) NLM'nin hazırladığı tıp ve sağlık konularında 16 değişik veri tabanından oluşan ve bu veri tabanları üzerinde tarama yapmaya olanak veren bir sistemdir.
OLDMEDLINE - NLM 1958 den 1965 yılları arasında tıp, klinik öncesi bilimler ve sağlık bilimleri konusunda hazırlanmış bibliyografikveri tabanıdır.
POPLINE - NLM Nüfus, aile planlaması, ve ilgili sağlık konularında hazırlanmış bir veri tabanıdır.
ULAKBYİM- Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Tübitak Proje Veri Tabanı - ULAKBIM TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin kesin raporlarından, indeksleme işlemleri tamamlanan 3150 proje taranabilir veritabanı şeklindedir. 
SPACELINE - NLM NLM ve NASA nın ortak çalişması olup uzay yaşam bilimleri konusunda hazırlanmış bir veri tabanıdır.
ULAKBYİM- Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı - ULAKBİM Tarım, biyoloji, veterinerlik, ormancılık ve gıda alanlarında Türkiye'de yayınlanan süreli yayınlardan seçilen makalelerin bibliyografik olarak taranabileceği bir veri tabanıdır.
ULAKBYİM- Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Tıp Veri Tabanı - ULAKBİM

Toksikoloji, zararlı kimyasallar ve ilgili konulara erişim sağlayan, CCRIS, CHEMidPLUS, DART/ETIC, EMIC, GENE-TOX, HSDB, HSDB Structures, IRIS, NCI-3D, TOXLINE, TRI gibi bibliyografikve tam metin veri tabanlarına bağlantıları içeren bir veri tabanıdır. 


TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ

(TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH)


TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ

 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) tarafından yayınlanan hakemli bir tıp dergisidir. Derginin tüm sayılarına erişim mümkündür. 2003 yılından bu yana yayınlanan dergi, yılda üç sayı olarak çıkmaktadır.
İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI

İTO E-YAYINLARI
TOXLINE - NLM İlaçların toksikolojik, farmakolojik, biyokimyasal ve fizyolojik etkileri ve diğer kimyasallar hakkında hazırlanmış bir veri tabanıdır.
Turkish Medline Türkiye’ de yayınlanan tıp makalelerini tarayan bibliyografikbir veri tabanıdır.
YÖK Tez Kataloğu 1987 yılından itibaren Türkiye'deki üniversitelere verilen doktora, tıpta uzmanlık, bilim uzmanlığı ve sanatta yeterlik tezlerine ait bibliyografik bilgileri veren bir veri tabanıdır. 

B
İLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU UZMANLIK TEZLERİ
BTK UZMANLIK TEZLERİ
SJR Scimago Journal & Country Rank    SCImago
Bu veri tabanı ülkelerin akademik performansının görülmesini ve kıyaslanmasını sağlayarak, o ülkede hangi konularda çalışıldığını ve yürütülen akademik çalışmaların sayısını ortaya koymaktadır. 
 

ULAKBYİM- Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/bs/bs/ Ulakbim Ulusal Belge Sağlama Sistemi Sayfası