NULL Mersin Üniversitesi | Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Hizmetler |

Hizmetler

ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ

Üyelik ve Ödünç Verme Kuralları:

       Kütüphanemizin ödünç verme birimine başvuruda bulunmaları durumunda üniversite mensuplarına aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödünç kaynak verilmektedir.

1.   Mersin Üniversitesi mensubu olan tüm akademik personel, idari personel ve tüm öğrenciler kütüphanemizden yararlanabilirler.

2.  Üniversitemiz öğretim elemanları en fazla 8 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilirler.

3.   İdari personel ve öğrenciler en fazla 3 kitabı 10 gün süreyle ödünç alabilirler. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri en fazla 5 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilirler.

4.   Ödünç alınan kitap rezerv edilmemişse (ayırtma yapılmamışsa) kitabın süresi en fazla 2 kez uzatılabilir.

5.   Dışardan gelen kullanıcılar ise konuk üye olarak kütüphaneden yararlanabilirler.


Ödünç Verilmeyecek Materyaller

  • Danışma Kaynakları (sözlük, ansiklopedi, indeks vb.),
  • Süreli yayınlar (dergiler vb.)
  • Tezler,
  • Rezerv (ayırtılan) kitaplar,
  • Müzik notaları.

KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ VERME (ILL) HİZMETİ

   Mersin Üniversitesi Kütüphanesi ANKOS tarafından oluşturulan KITS (Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi) programına üyedir.  Kütüphanemiz KITS protokolü çerçevesinde Türkiye’deki tüm üniversite kütüphaneleri ile kaynak paylaşımı uygulamalarını sürdürmektedir. Kütüphaneler arası ödünç verme hizmetinden Mersin Üniversitesine mensup tüm Akademisyenler yararlanabilmektedir.

Yararlanabilmek için; Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde, birim olarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nda Formlar alanında yer alan  “Kütüphanelerarası ödünç kitap/makale (ILL) istek formu”nu eksiksiz doldurarak kütüphanemizdeki ILL görevlisine bizzat getirmeniz gerekmektedir.

*Kitapların geliş-gidişi kargo ile gerçekleştirildiğinden kargo ücretleri kullanıcıya aittir.

Ayrıntılı bilgi için kütüphane web sayfasındaki  “Kütüphanelerarası ödünç verme  (ILL)” alanına bakabilirsiniz.
 

ELEKTRONİK DERGİLER VE VERİ TABANLARI HİZMETİ

   Mersin Üniversitesi Kütüphanesi abone olduğu veri tabanlarının içerisinde yer alan e-kitap ve e-dergilerle oldukça zengin bir elektronik kaynak koleksiyonuna sahiptir.

1 Ocak 2015 tarihi itibariyle kütüphanemizde 38 adet veri tabanı içerisinde 3.153.012 elektronik kitap ve 24.875 elektronik dergi yer almaktadır. Elektronik kaynaklar içerisinden tarama yapabilmek için kütüphane web sayfasındaki “abone olunan veri tabanları” linki kullanılabilir. Veri tabanlarının içeriğindeki konularla ilgili bilgiler veri tabalarının yanında açıklamalı olarak yer almaktadır. Aramak istediğiniz konuya uygun veri tabanına tıklayarak “search” alanından aradığınız konuyu, eser adını ya da yazar adını vs. yazarak tarama yapabilir makale veya kitapları bilgisayarınıza indirebilir, kitap veya makalelerin çıktılarını alabilirsiniz. Abone olduğumuz veri tabanlarına kampus içerisinden her yerden erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca veri tabanlarına uzaktan erişim hizmeti ile kampus dışından/evden de ulaşılabilmektedir.

ELEKTRONİK VERİ TABANLARINA UZAKTAN ERİŞİM HİZMETİ

   Kütüphanemizin abonelik yoluyla kullanıcılarımızın erişimine açtığı veri tabanlarını kampus içerisinde her yerden kullanabilir, lisans anlaşmaları çerçevesinde araştırmalarınız neticesinde ulaştığınız makaleleri bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Veri Tabanlarına Uzaktan Erişim Hizmeti ile Elektronik veri tabanlarını evinizden de kullanabilirsiniz. Bu hizmetten Mersin Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personelleri yararlanabilmektedir.

Yararlanabilmek için; Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde yer alan “Veri Tabanları Uzaktan Erişim İstek Formu”nu eksiksiz doldurarak kutuphane@mersin.edu.tr adresine e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için kütüphane web sayfasındaki  “Uzaktan Erişim Hizmeti” alanına bakabilirsiniz.

DANIŞMA, REHBERLİK HİZMETİ

   Merkez kütüphanemizin kitap salonunda yetkili kütüphaneciler tarafından verilen “Danışma”  hizmeti ile kullanıcılarımızın aradıkları bilgileri raflarda nasıl bulabilecekleri konusunda rehberlik edilmektedir. Bu hizmet ayrıca elektronik ortamda da sağlanmaktadır. “msn” aracılığıyla kutuphane@mersin.edu.tr adresi üzerinden gelen sorulara anında yanıt verilmektedir.


SÜRELİ YAYINLAR HİZMETİ

    

      Üniversitemizde eğitim ve öğretimi destekleyecek, bilimsel araştırmalarda yardımcı olacak süreli yayınları belirleyecek çalışmalar yaparak, sağlanmasına yardımcı olmak, ayrıca Kütüphanemizce abone olunan süreli yayınlara ilişkin tüm bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılarak kullanıcılarla bağlantıyı gerçekleştirmek için gerekli duyurular, süreli yayınlara ilişkin, gerekli arşivleme çalışmaları yapmaktır.

Ayrıca kütüphanemizde tarihsel ve kültürel içerikli 148 adet film DVD'si ile 3 adet günlük gazete bulunmaktadır.  
  

Süreli Yayınlar Koleksiyonu

Satın Alınan Süreli Yayın Sayısı

146

Bağış Olarak Gelen Süreli Yayın Sayısı

674

TOPLAM

820

Tam Metin E-Dergi Sayısı

24.875

    

Film DVD’si

148

   


KÜTÜPHANE TANITIM (ORYANTASYON) HİZMETİ

    İstekler ve gereksinimler doğrultusunda kütüphane tanıtım etkinlikleri düzenlenmektedir.


FOTOKOPİ VE İNTERNET HİZMETİ
 

     Kütüphane içerisinde sadece kütüphane kaynaklarının fotokopisi çekilmektedir.

Kütüphanemiz bünyesinde yer alan Bilgi Erişim ve İletişim salonlarındaki bilgisayarlardan (internetten) tüm öğrencilerimiz, idari ve akademik personelimiz ücretsiz olarak faydalanabilmektedir.


GÖRME ENGELLİLER BÖLÜMÜ

      Daire Başkanlığımız, görme engelli kullanıcılarının kütüphane ve bilgi teknolojilerinden yararlanmaları amacıyla, Merkez Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü’nü oluşturmuştur. Görme Engelliler Bölümü, Merkez Kütüphane içerisindeki Bilgi Erişim Salonu’nda, Bilgi Erişim ve İletişim Merkezi’nde ve Yenişehir Kampusu Şube Kütüphanesi’nde olmak üzere üç ayrı yerde 25 Nisan 2008 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. 

     Merkez Kütüphanemizde Görme Engelliler Bölümü’nde ekran okuma programı ve Türkçe sentezleyicilerin yüklü olduğu üç adet bilgisayar ve bir adet tarayıcı ile psikoloji, edebiyat ve iletişim gibi pek çok konudan oluşan 259 adet sesli kitap bulunmaktadır. Mersin Üniversitesi’nde eğitim gören görme engelli kullanıcıların dışında Mersin’deki görme engelli kullanıcıların da yararlanabileceği bölümde, görme engelli öğrenciler ekran okuma programı ile internetten araştırma yapabilmektedirler.  Ayrıca görme engelli kullanıcılar kütüphaneden yararlanmak istedikleri herhangi bir kitaptan tarayıcı ve ekran okuma programı ile faydalanmakta, bu bölümde bulunan sesli kitap cd’leri ve kendilerine ait cd’leri de dinleyebilmektedirler. Merkez Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü’nde öğrencilerle yürütülen ortak proje ile istenilen kitaplar sesli formatta çoğaltılabilecektir.

ISBN-ISSN HİZMETİ

      Kütüphanemiz, Türkiye ISBN/ISSN ajansı aracılığıyla, yayıncısı Mersin Üniversitesi olan kitaplara ISBN, dergilere ISSN alma işlemlerini yürütmektedir.

AÇIK ERİŞİM HİZMETİ

 

    Mersin Üniversitesi bünyesinde ve Üniversitemiz akademisyenleri tarafından üretilmiş bilgilere serbest erişimi sağlamak amacıyla başlatılan bir girişimdir.

        Öğretim elemanlarımız tarafından bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler, araştırma projeleri, konferans metinleri, raporlar, ders notları ve tezler ile Mersin Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen konferans, seminer, panel, söyleşi, hizmet içi eğitim vb.  her türden faaliyet arşiv kapsamındadır.Yazarlık yetkisi yalnız MEÜ Öğretim elemanlarına verilir.

Öğretim elemanlarımız gözetiminde bilimsel faaliyet gerçekleştiren MEÜ Öğrencilerinin çalışmaları Öğretim elemanlarımızın çalışma hakkındaki referansı ve öğrencinin yazılı izni ile sistem yöneticisi tarafından arşivlenir.

Üniversitemiz açık arşivini oluşturacak bilimsel çalışmaların, sistemde tam metin olarak yer alması veya sistemden kaldırılması yazarın isteğine bağlıdır.

      Herhangi bir dergide yayınlanmış akademik çalışmaların dergideki formatı ile aynen yer almaması koşulu ile telif hakları ihlali söz konusu değildir. Çalışmanın hakemli bir dergide yayınlanmış olması yazarın kendi kopyasını kişisel olarak ya da bağlı olduğu kurum arşivinde depolamasının önünde engel değildir.

Bilimsel çalışmaların elektronik kopyalarının yazarlarının izni ile arşivlenmesi yasaldır. Ancak MEÜ Açık Erişim Arşivinde yer alan tüm bilgilerden kaynağı gösterilerek yararlanılabilir.

     Açık arşivde bulunan çalışmalardan yararlanıldığında, kullanan kişinin kaynak göstermesi bilimsel etik açısından gerekli ve zorunludur.

      Kaynak gösterilmesinde kullanılan çalışmanın adı ve yazarıyla birlikte açık arşivde kayıtlı bulunduğu adres verilecektir.

 MEÜ Açık Erişim Arşivi ile ilgili tüm işlemler MEÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.