NULL Mersin Üniversitesi | Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Bağış Yayın Kabul Etme İlkeleri |

Bağış Yayın Kabul Etme İlkeleri

 

Bağış Yayın Kabul Etme İlkeleri

 

 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; kitap, süreli yayın, kitap dışı belge (materyal) ve kütüphanenin ihtiyacı olan diğer araç-gereci bağış olarak kabul eder.

   

 • Bağış yapılacak yayınlar bir Üniversite Kütüphanesine uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen eğitime uygun ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.

   

 • Fen bilimleriyle ilgili yayınlarda güncelliği devam eden kaynaklar, Sosyal bilimlerde ise edebi eser niteliği taşıyan yayınlar olmalıdır.

   

 • Bağışlanan yayınlar bir kütüphane koleksiyonunda bulunarak çoklu kullanıma olanak verecek nitelikte olmalıdır.

   

 • Bağışları (bağış yayını) kabul edilenlere Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca bağışının kabul edildiğini bildirir teşekkür yazısı yazılır.

   

 • Bağışta bulunulan yayınlara Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca, "………...’nın bağışıdır damgası vurulur.

   

 • Gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar kağıt, basım ve içerik açısından değişiklik gösteriyorsa bağış kabul edilemez.

   

 • Fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, kaşelenmiş, notlar yazılmış çizilmiş yayınlar bağış olarak kabul edilemez.

   

 • İçerik açısından insanları yönlendirici siyasi vb. propaganda içeren yayınlar bağış kabul edilemez.

   

 • Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilemez.

   

 • İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları v.b. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilemez.

   

 • Yayınların rafa çıkarılması veya çift nüsha olanlar için başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na aittir.

   

 • Bağış yapan kişiler sonradan yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.