NULL Mersin Üniversitesi | Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü |

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Üniversitemiz Merkezi Döner Sermaye İşletmesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58.’nci maddesi uyarınca 13 Şubat 1998 tarih ve 23257 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle Tıp Fakültesi hariç olarak kurulmuş olup, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin değişik 2.nci maddesine göre 25 Ağustos 1999 tarih ve 23797 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle Tıp Fakültesi de dahil edilmiştir.

Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Üniversitenin Yönetim Kuruludur. İta amiri Rektördür. Yönetim Kurulu, Gelirlerle ilgili ilke ve oranlar tespit edildikten sonra bu ilke ve oranlar çerçevesinde birim önerilerini de dikkate alarak katkı payı dağıtımı ile ilgili karar almaktadır.