NULL Mersin Üniversitesi | Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü |

Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

 

Müdürlüğümüz, Üniversitemizin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, eğitim alanında diğer

ülkelerle üniversitemiz arasında bilgi alışverişini sağlamak, ulusal ve uluslar arası değişim ve katılım

programları yürüterek  akademik ve idari  birimlere danışmanlık vermek amacıyla

2003 yılında kurulmuştur.  Bununla birlikte yerel, ulusal ve uluslararası üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları da Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Erasmus+, Farabi, Mevlana, Proje Koordinasyon ve Uluslararası Öğrenci Birimlerinden oluşmaktadır.