##common.pageHeaderLogo.altText##

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli, bilimsel yayınıdır.

Yılda 4 sayı yayınlanır.

Dergi Adresi : http://tipdergisi.mersin.edu.tr

EDİTÖR

Prof. Dr. Murat Ünal
DERGIYI GÖRÜNTÜLE | SON SAYI | KAYIT

KADANS DERGİSİ

Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi


Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın akademik bir yayını olan KADANS - Müzik ve Müzikoloji Dergisi, müzik ve müzikbilim konularını ilgilendiren ve aralarında tarihsel müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik psikolojisi, bilişsel müzikoloji, müzikal analiz, organoloji, icra yöntem ve usulleri, müzik estetiği, popüler müzik ve kültürleri, çağdaş müzik, müzik terapisi, nöromüzikoloji, psikoakustik ve müzik semiyolojisi gibi konuların da bulunduğu her alanda akademik araştırmaların yayınlandığı, müzikolojik makalelerin yanı sıra kitap ve işitsel/görsel yayın inceleme-eleştirilerine de yer veren bir hakemli dergidir.

 

Page Header Logo

LOKMAN HEKİM DERGİSİ

Lokman Hekim Dergisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp konusunda bilimsel makaleleri yayınlayan hakemli ve süreli yayınıdır.İnternet üzerinden yılda 3 kez (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanır.

Dergi Adresi : http://lokmanhekim.mersin.edu.tr


DERGIYI GÖRÜNTÜLE | SON SAYI | KAYIT

##common.pageHeaderLogo.altText##

MEÜ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

Bilimsel araştırmalar doğanın sorgulanması ile başlar. Bu süreçteki en önemli aşamalardan biri elde edilen bilginin paylaşılmasıdır. Bilimsel bir araştırma sonucunun yayın haline dönüştürülmemesi, harcanan tüm emek, para ve zamanın çöpe atılmasıdır. "Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi" olarak misyonumuz, Sağlık Bilimleri alanında hazırlanan bilimsel makaleleri yayımlamak, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ilişkili fakülte ve yüksekokul araştırmacılarını; yürüttükleri bilimsel çalışmaları (tez vb.) yayın haline getirilmeleri için teşvik etmek, yazının değerlendirilmesi ve yayımlanması sürecinde özellikle genç araştırmacılara “bilimsel makale yazımı” konusunda katkıda bulunmaktır. 
“Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi” Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün bir yayın organı olup, Ocak-Mayıs-Eylül aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır. Dergide, Sağlık Bilimleri alanında (tıp, eczacılık, biyomedikal mühendisliği, ebelik, hemşirelik, diş hekimliği, veteriner hekimliği ve beden eğitimi) bilimsel birikime katkısı olacağı düşünülen; deneysel/klinik çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler ve editöre mektuplar yayımlanır. 
Dergimize yayın göndermek isteyen araştırmacılar, yayın ilkelerine, makale yazım kurallarına ve daha önce yayımlanmış sayılardaki makalelerin tam metnine http://sagbilderg.mersin.edu.tr adresinden ulaşabilirler. Yayın ilkelerimize uygun olarak hazırlanmış bilimsel makaleler dergimizin elektronik adresinden (sagbilderg@yahoo.com) yayın kuruluna ulaştırılabilir. 

DERGIYI GÖRÜNTÜLE | SON SAYI | KAYIT

##common.pageHeaderLogo.altText##

DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ


Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi 2005 yılından beri yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.
Dergide özgün araştırma ve inceleme makalesi, proje ve kitap tanıtımları  basılmaktadır.

DERGIYI GÖRÜNTÜLE | SON SAYI | KAYIT

##common.pageHeaderLogo.altText##

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan akademik hakemli bir dergidir. Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanına katkı bulunmayı amaçlayan, ulusal/uluslararası düzeyle bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer vermektedir.

Mersin Üniversitesi Dergisinde makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına Internet üzerinden (Dergi Arşivi bölümünden) ulaşılabilir.

Dizinleme Bilgileri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı)’na kayıtlıdır.

DERGIYI GÖRÜNTÜLE | SON SAYI | KAYIT

olba

OLBA

KILIKIA ARKEOLOJİSİNİ ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜRELİ YAYINI

Dergi Web Sitesine Gitmek İçin Tıklayınız...

 

DERGIYI GÖRÜNTÜLE | SON SAYI 

##common.pageHeaderLogo.altText##

Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy

Dergi Web Sitesine Gitmek İçin Tıklayınız...

 

DERGIYI GÖRÜNTÜLE | SON SAYI 

##common.pageHeaderLogo.altText##

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

// Yayıma Hazırlanıyor...