NULL Mersin Üniversitesi | Tarsus Uygulamali Teknoloji Ve Isletmecilik Yüksekokulu |

Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Tarsus Uygulamali Teknoloji ve Isletmecilik Yüksekokulu

GENEL BİLGİLER

Çalışmadan, Yorulmadan, Öğrenmeden Rahat Yaşama Yollarını Alış kanlık Haline Getiren Milletler; Önce Haysiyetlerini, Sonra İstikballerini Daha Sonra da Hürriyetlerini Kaybetmeye Mahkûmdurlar.

 

                                                                                             Mustafa Kemal ATATÜRK
                    
 

Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 2008 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Lisans Programıyla kurulmuştur. Genç bir okul olmanın verdiği dinamizm, nitelikli akademik kadrosu, eksiksiz fiziki kapasite ve teknik donanımıyla hizmet verecektir.

            Yüksekokulumuz; Tarsus Kartal Tepe Mahallesi Takbaş Köyü Mevkiinde bulunan ‘Mersin Üniversitesi Yerleşkesi’nde bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda bir Doçent, iki Yardımcı Doçent, bir Öğretim Görevlisi  ile kaliteli, çağdaş eğitim-öğretim hizmetine hazır durumdadır.

 

MİSYONUMUZ

* Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel değerler ışığında, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmek,

*Tarsus ilçesinin inanç turizmi açısından öneminin büyük olması, sanayi kenti Adana ve ticaret-liman kenti Mersin’e yakınlık ve bölgenin turizm potansiyelinin yüksek olması nedeniyle, mevcut ve potansiyel konaklama işletmelerinin istihdam ihtiyaçlarını karşılamak,

            *Doğu Akdeniz Bölgesinin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin sürdürülebilir turizm amaçlı kullanım şekillerinin araştırılmasına katkıda bulunarak, bölgenin ülke ve turizm performansına olan mevcut katkılarının artırılması,

              *Yüksek düzeyde  bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve  teknoloji üretmek, üretimini toplum yararına sunarak, bölgesel ve ulusal alanda gelişme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak,

*Konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu temel işletmecilik bilgileriyle donanmış, sektörün yapısına ve işleyişine hakim, yönetim- bilgi becerisine sahip, iki yabancı dil bilen, iletişim, yaratıcılık ve bilgi sentezleme yetenekleri gelişmiş, bilgi teknolojilerini kullanabilen teorik ve pratik bilgiye sahip orta ve üst düzey yönetici yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

                *Temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, ülke sorunlarına duyarlı mezunlar yetiştirmek,

*Bilimin ışığında, vereceği eğitim-öğretim ve yapacağı bilimsel çalışmalar ve yenilikler ile tanınmak,

*Eğitim-öğretimde turizm sektörü tarafından tercih edilen ve sektörün beklentileriyle paralel ulusal ve uluslar arası alanda adını duyuracak bir eğitim kurumu haline getirmek,

                *Turizm sektöründe sahip olduğu uzmanlık ile geleceğe bakışı ve değişim yeteneği ile liderlik etmektir.

           

DEĞERLERİMİZ

 

Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunu oluşturan temel değerler:

 

*Atatürkçülük

*Akademik ve değerlere bağlılık

*Eğitim-öğretim ve araştırmada kalite

*Yaratıcılık

*Yenilik

*Özgüven

*Verimlilik

*Takım ruhu

*Katılımcılık

*Liderlik

*Akılcılık

*İlericilik

*Dayanışma ve paylaşımı önemsemek

*Mesleki ve toplumsal etik değerlere bağlılık

*Şeffaf yönetim

*Toplumsal sorumluluk

*Çevre bilinci

*Sürekli İletişim

*Kurumsal liyakat