NULL Mersin Üniversitesi | Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi |

Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi

Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi

EĞİTİM  FELSEFEMİZ                                                                    

ME.Ü.Tarsus  Teknik  Eğitim Fakültesi, Mersin Üniversitesinin belirlediği  vizyon ve misyona ödünsüz biçimde bağlı olup, yürüttüğü görevler ve akademik çalışmalarının her aşamasında bu ilkeleri uygulamakta; çalışmalarını ve tüm akademik etkinliklerini belirtilen amaçlar doğrultusunda sürdürmektedir.

Fakültemizin amacı; çağdaş Türkiye Devletinin Anayasayla belirlenmiş temel niteliklerine ve Atatürk İlke ve Devrimlerine yürekten bağlı, demokratik ve laik Cumhuriyet kavramlarından ödün vermeyen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, gerçek bir rehber olarak bilim ışığının aydınlığında ilerleyen, yarışmacı, sorumluluk bilincine ve üst düzey alan bilgisine sahip, sorgulayan, araştıran, ilgili teknolojileri kullanan, izleyen ve geliştirebilen, öğrenmeyi öğrenen, bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgileri bağımsız bir biçimde yorumlayarak bundan yeni, insanlık için yararlı ve kullanılabilir bilgiler üretebilen, Yüce Atatürk’ün belirlediği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefini gözeten, çalışkan ve topluma yararlı, insan ve insanlık sevgisini özümsemiş bireyler yetiştirme ülküsünü yaşam biçimine dönüştürmüş, aydın ve çağdaş Teknik Öğretmenler yetiştirmektir 

    MİSYONUMUZ                                                                                                        

·        Atatürk  ilke ve devrimlerine  bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan ve topluma yararlı bireyler yetiştiren,

·        Modern, yaratıcı ve pozitif düşünen; katılımcı, üretken ve nitelikli bir neslin temelini oluşturan,

·        Sosyal sorumluluk ilkesinden hareketle  ülkemizin kalkınmasında, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında öncü,

·        Planlamada  ve uygulamada  evrenseli yakalamış, yarattığı değerlerle ülkesini tüm  dünyada  temsil eden,                           

·        Bilgi ve birikimlerini  tüm insanlık yararına kullanarak  yeni teknolojiler  geliştiren; yaşamın her alanında yeni ve kalıcı çözümler üreten,

·        Nitelikli  akademik  kadrosu, modern tesisleri, kullandığı yüksek teknoloji ve sahip olduğu  eğitim kalitesi ile  uluslar arası ölçütlere uygun eğitim sürdüren bir Fakültedir.      

 

VİZYONUMUZ

·        Ülkemizin her yönüyle üstün akademik ölçütlere  sahip kurumlarından birisi olan Mersin Üniversitesinin, saygın bir birimi olarak, alanının önde gelen Fakülteleri arasında yer almak,

·        Mezunlarımıza, ülke  sorunları karşısında duyarlı, yetenekleriyle içinde bulunduğu toplumun gereksinimlerine yanıt verebilen, öğrendiklerini  ülkesinin gönenci için yaşama geçirebilen   bir anlayışı ve sorumluluk duygusunu kazandırmak,

·        Bireyi merkez alan, insan hak ve özgürlüklerine  saygılı, toplumsal barış ve uzlaşmanın esas tutulduğu bir sevgi ve hoşgörü ortamı yaratmak,    

·        Gelişen dünya koşullarına ayak uydurabilen, değişen teknolojiye yön verebilen, toplumsal  dinamikleri  yaratabilen  bir  Teknik Eğitim Fakültesi  olmak,

·        Eğitim ve bilişim teknolojilerini ve ekolünü tüm birimlerde başarıyla yaşama geçirmek, ağ tabanlı uzaktan  eğitim programlarını geliştirmek,

·        Çağdaş yerleşke yapılanması, noksansız teknik altyapısı ve yetkin akademisyen kadrosu ile yüksek  öğretimde toplam eğitim kalitesini yakalamaktır.

 

GENEL   BİLGİLER      

ME.Ü.Tarsus Teknik  Eğitim Fakültesi, Mersin  Üniversitesi  Senatosu’nun 27.12.1999 tarih ve 99.12-5 sayılı kararının Yükseköğretim Genel  Kurulu’nun  04.02.2000 tarihli toplantısında  uygun bulunması  ve Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nın  Milli Eğitim  Bakanlığı’na yazdığı 10.02.2000  tarih ve 2576 sayılı yazının da  Milli Eğitim Bakanlığı’nca benimsenmesi üzerine  imzalanan   02.05.2001  tarih  ve 2001/2553 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararının 29.06.2001  tarih ve 2447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ile  kurulmuştur .

           Yasal düzenlemelerin  tamamlanmasından  hemen sonra  Fakülte yerleşkesi, çevre düzenlemesi, alt yapı ve  hizmet binalarının  yapımına geçilmiştir. Tarsus Kaymakamlığı’nın öncülüğünde  girişilen bu çalışmalar; Tarsus Belediye  Başkanlığı, Tarsus Ticaret Borsası Başkanlığı, Tarsus  Ticaret  ve Sanayi  Odası  Başkanlığı  ve eğitime duyarlı  pek çok Tarsus’lu yurttaş ve kuruluşun  üstün desteği ile  sürdürülmektedir .

           Fakültemizde;

 

Makine  Eğitimi  Bölümü

Tasarım  ve Konstrüksiyon  Eğitimi Ana Bilim Dalı

Otomotiv Öğretmenliği Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

Eğitim Bilimleri Bölümü: Bölümlerimizin Eğitim Formasyon derslerini vermektedir.

 

Elektrik Eğitimi, Elektronik ve Bilgisayar EğitimiBölümü

Bilgisayar  Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilgisayar  Eğitimi Ana Bilim Dalı (İkinci Öğretim)

Elektronik  Eğitimi Ana Bilim Dalı

Telekomünikasyon Eğitimi Ana Bilim Dalı

Kontrol Eğitimi Ana Bilim Dallrına  öğrenci alınmaktadır.

 

Bölümlerin diğer alt Ana Bilim Dallarına, Fakültemizin  gelişimine bağlı olarak   aşama  aşama   öğrenci alınacaktır.

          Fakültemize, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme  Başkanlığınca yerleştirilenler  kayıt yaptırabilmektedirler. Ayrıca, ilgili yasal koşulların yerine getirilmesi  durumunda yatay ve dikey geçiş yoluyla  kayıt  yaptırmak  da olanaklıdır.    

EĞİTİM

          Fakültemizde  öğretim dili  Türkçe’dir. Yabancı  dil   zorunlu ders olarak okutulmaktadır.  Eğitim ve Öğretim süresi, dört yıla tekabül eden  sekiz yarı yıldan oluşur. Mersin Üniversitesi Ön lisans  ve Lisans  Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde; hemen  hemen  gelişmiş  ülkelerin  tümünde  uygulanmakta  olan  “Kredi  Sistemi”  esas alınmıştır . Buna göre  öğrencilerimiz, programın  belirlediği  zorunlu ve seçmeli derslerin  karşılığı olan  toplam kredi ile  Lisans diploması alabilmektedirler. Kredi sisteminin   bir gereği olarak “Yaz Okulu” uygulanmaktadır. Mersin  Üniversitesi’nin  bir ERASMUS   üniversitesi  olması  dolayısıyla,  gerekli koşulları  yerine getiren  öğrencilerimiz,  herhangi bir  AB  ülkesinde  eşdeğer bir fakültede  öğrenci  değişimi   yoluyla  öğrenimlerini sürdürme olanağı bulabilmektedirler.   

MEZUNLARIMIZIN KAZANDIĞI  YASAL VE SOSYAL HAKLAR

 

ME.Ü.  Tarsus  Teknik Eğitim Fakültesi’nde  verilen dersleri  başarı ile tamamlayıp mezun olanlara Lisans diploması  verilir. Bu mezunlarımız alanlarında  Teknik  Öğretmen Unvanı   kazanırlar. Fakültemizi bitirenler öncelikle, Milli Eğitim  Bakanlığı’na  bağlı  Teknik ve Endüstri  Meslek Liselerinde,  Çıraklık Eğitim Merkezlerinde  Teknik  Öğretmen olarak  görev  alabilmektedirler.  Ayrıca, yüksek öğretim  kurumlarına  araştırma  görevlisi  ya  da öğretim görevlisi  olarak atanabilmektedirler. Lisans diplomasına  sahip olan  her mezun  gibi yurt  içinde  ve yurt  dışında  yüksek lisans  programlarına kabul edilmekte  ve akademik  kariyer yapabilmektedirler. Bunlara ek olarak  Teknik  Eğitim Fakültesi  mezunları, ilgili kamu ve özel  kesim kuruluşlarında  uzman olarak çalışabilmekte; ayrıca, kendi işletmelerini  de  kurabilmektedirler. Kendi işini kurmak isteyen  mezunlarımız, KOSGEB, İŞGEM, Halk Bankası gibi  kuruluşlarca ve AB’nin  kimi Fonlarınca  mali ve teknik açıdan  desteklenmektedirler.