NULL Mersin Üniversitesi | Stratejik Araştırma Merkezi |

Stratejik Araştırma Merkezi

Stratejik Araştırma Merkezi


Mersin Üniversitesi, Stratejik Araştırma Merkezi (MERSAM), 26 Kasım 2002 tarihinde ülkemizin tarihsel ve coğrafi özellikleri göz önünde bulundurularak değişen dünya koşullarında çevresi, bölgesi ve dünyanın diğer ülkeleriyle sürdürülecek siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin nitelik ve boyutlarıyla ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak, ülkemizin çıkarlarını dikkate alarak değişim ve gelişme yönünde karar alternatifleri ve stratejiler üretmek amacı ile kurulmuştur.