NULL Mersin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi |

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından daha önce 2 yıl süre ile 30 Eylül 2014 tarihine kadar verilmiş olan akreditasyon,  15-17 Aralık 2013 tarihlerinde yapılan ziyaretle ara değerlendirme sonucu Fakültemizin Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği Lisans Programları için 30 Eylül 2017 tarihine kadar 3 yıl süre ile ve Makine Mühendisliği Programı için 30 Eylül 2015 tarihine kadar 1 yıl süre ile uzatılmıştır. MÜDEK, mühendislik eğitim programları için akreditasyon değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak eğitim niteliğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Vizyon

Nitelikli akademik kadrosu ile vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknolojiyle kendi kaynaklarını yaratabilen, ülkemizin kalkınmasında teknolojik ve ekonomik katkı sağlayan öncü, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen Mühendisler yetiştirerek kendi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören, çağı yakalamış, mensubu olmakla gurur duyulan bir fakülte olmaktır.

 

Misyon

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve teknoloji üreten ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel değerler ışığında modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli ve sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmektir.
 
Genel Bilgi
Mühendislik Fakültesi, 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul edilen 3837 sayılı Kanun ile Mersin Üniversitesi'nin altı fakültesinden biri olarak kurulmuştur.

1993-1994 eğitim-öğretim yılında Çevre Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümlerine, 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Jeoloji Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerine, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne, 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne ve 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Kimya Mühendisliği Bölümüne  öğrenci alınmaya başlanmıştır. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile öğrenci alımı geçici olarak durdurulan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretime başlayabilmek için gerekli altyapı çalışmalarını sürdürmektedir.

Lisans eğitim-öğretiminin sürdürüldüğü Çevre Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü ve Kimya Mühendisliği Bölümü ile henüz lisans eğitim-öğretimine başlamayan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinde yüksek lisans; Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinde doktora düzeyinde eğitim-öğretim verilmektedir. Kimya Mühendisliği Bölümümüzün 30, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerimizin 50, Çevre Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerimizin 60 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

Fakültemizde 16 Profesör, 11 Doçent, 25 Yardımcı Doçent olmak üzere 52 Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 29 Araştırma Görevlisi, 1 Okutman ve 3 Uzman eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde yardımcı olmaktadır. Fakültede 25 idari personel görev yapmaktadır.

Mühendislik Fakültesi, 1 İdari Blok, her biri 48 odadan oluşan iki İdari Blok yanında 22 derslik bulunan iki Derslik Bloğunda eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Tüm öğrencili Bölümlerimiz eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, deney ve analiz hizmetlerinin yürütüldüğü donanımlı laboratuvarlarının bulunduğu alanlarda hizmet vermektedir.

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel : 0324 361 00 33
Fax : 0324 361 00 32
e-mail: muhfak@mersin.edu.tr
web: http://www.mersin.edu.tr/akademikf/muhendislik-fakultesi

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampusu 33343 MERSİN


:: Mühendislik Fakültesi web sitesi sorumluları: 
Yrd.Doç.Dr. Ali Şentürk