NULL Mersin Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi |

Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

KURULUŞ


Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasa uyarınca kurulmuş ve 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Resim Bölümü Resim Anasanat Dalına 20 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. Kuruluş Yasasında yer alan bölümlerden 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Heykel ve Grafik Bölümlerine, 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümüne, 2000-2001 Eğitim ve Öğretim yılında ise Seramik ve Tekstil Bölümlerine öğrenci alınarak faaliyete geçirilen bölümlerin sayısı 6'ya çıkmıştır. Sinema-TV, Müzik, Fotoğraf ve Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümüne şu an yeterli öğretim elemanlarına, amaçlarına uygun donanıma ve mekanlara sahip olmadıkları için öğrenci alınmamaktadır.

GENEL BİLGİLER


Fakültemizde 4 Profesör, 4 Doçent, 10 Yardımcı Doçent, 19 Öğretim Görevlisi, Güzel Sanatlar Enstitüsü kadrosuna bağlı 4 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.  Ayrıca bu eğitim kadrosu içinde 1 de Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisi sözleşmeli olarak çalışmaktadır. 35 öğretim elemanı görev yapmaktadır. 

 

VİZYONUMUZ

 

Güzel Sanatlar Fakültesi olarak öğretim elemanı ve diğer çalışanlarının, ülke sorunlarına duyarlı, yetenek ve bilgisini toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen, akademik yeterliliğe ve standartlara uygun mesleki bilgi ve beceriye sahip gelişen dünya koşullarına uygun, teknolojiyi kullanabilen ve yön verebilen niteliklere sahip olmaktır.

 

Öğrencilerin sanat yetilerinin çağdaş anlayışla geliştirilmesi bilgi ve deneyimlerinin, iş gücünün topluma yayılmasını sağlamak, toplumun sanata ilgisini evrensel değerlere ulaştırabilmektir.

 

MİSYONUMUZ

 

Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, evrensel değerlere sahip, çağdaş sanat anlayışı doğrultusunda yaratıcı, katılımcı, araştırmacı, bağımsız ve pozitif düşünebilen bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanabilen katılımcı, paylaşımcı, kültür farklılıklarına duyarlı, doğaya ve insana saygılı nesiller yetiştirmektir.