NULL Mersin Üniversitesi | Erdemli Meslek Yüksekokulu |

Erdemli Meslek Yüksekokulu

Erdemli Meslek Yüksekokulu


Yüksekokulumuz eğitim ve öğretime 1994 yılında Erdemli Alata Bölgesinde açılan Bilgisayar Programcılığı ve İşletme Yönetimi programlarına öğrenci alarak başlamıştır.

Yüksekokulumuzda sırasıyla 1995 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 1997 yılında Bankacılık ve Sigortacılık, 2008 yılında da Turizm Animasyonu programları kurularak beş farklı programda eğitim ve öğretime başlanmıştır.

2006 - 2007 eğitim öğretim döneminden itibaren Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve 2008 yılında da Bankacılık ve Sigortacılık programlarında ikinci öğretime de geçilmiştir.

Günümüzde ise yüksekokulumuz Erdemli ilçesinin merkezinde yer alan ve üniversitemizin kullanımına tahsis edilen yeni binada eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

 Yeni
 
function maskele() { var sayfaYuksekligi = $( document ).height(); var sayfaGenisligi = $( window ).width(); var maske = $( '#erdemliMYO_maskesi' ); maske.html( '' ); maske.css( { width : sayfaGenisligi, height : sayfaYuksekligi } ); maske.fadeTo( 200, 0.8 ); maskeAktif = 1; } function maskeGizle() { if ( maskeAktif ) { var maske = $( '#erdemliMYO_maskesi' ); maske.fadeOut( 100 ); maskeAktif = 0; } } function mesajGoster( baslik, icerik ) { /* Bu fonksiyon mesaj penceresini görünür yapar */ $( '#mesajBasligi').html( baslik ); $( '#mesajIcerigi').html( icerik ); maskele(); var boyutlar = pencereBoyut( '#erdemliMYO_mesajPenceresi' ); var mesaj = $( '#erdemliMYO_mesajPenceresi' ); mesaj.css( { visibility: '', position: 'fixed', display: 'none', top: boyutlar.yukaridanUzaklik + 'px', left: boyutlar.soldanUzaklik + 'px', maxWidth : boyutlar.maksPencereGenisligi + 'px', minWidth : boyutlar.minPencereGenisligi + 'px' } ); mesaj.fadeTo( 400, 0.8 ); } function mesajGizle( e ) { /* Bu fonksiyon mesaj penceresini gizler */ var mesaj = $( '#erdemliMYO_mesajPenceresi' ); mesaj.fadeOut( 100 ); maskeGizle(); return false; } function pencereBoyut( id ) { var boyutlar = {}; var pencere = $( id ); pencere.css( { display: 'block' } ); boyutlar.sayfaYuksekligi = $( window ).height(); boyutlar.sayfaGenisligi = $( window ).width(); boyutlar.minPencereGenisligi = $( "#mesajBasligi").width() + parseInt( $( "#mesajBasligi").css( "margin-left" ), 10 ) + 110; boyutlar.maksPencereGenisligi = parseInt( boyutlar.sayfaGenisligi * 0.4 ) < boyutlar.minPencereGenisligi ? boyutlar.minPencereGenisligi : parseInt( boyutlar.sayfaGenisligi * 0.4 ); boyutlar.yukaridanUzaklik = parseInt( ( boyutlar.sayfaYuksekligi - pencere.height() ) / 2 ); boyutlar.soldanUzaklik = parseInt( ( boyutlar.sayfaGenisligi - boyutlar.maksPencereGenisligi ) / 2 + 55 ); return boyutlar; } function yenidenBoyutlandir() { if ( maskeAktif ) { var sayfaYuksekligi = $( document ).height(); var sayfaGenisligi = $( window ).width(); $( '#erdemliMYO_maskesi' ).css( { width : sayfaGenisligi + 'px', height : sayfaYuksekligi + 'px' } ); } var boyutlar = pencereBoyut( '#erdemliMYO_mesajPenceresi' ); var mesaj = $( '#erdemliMYO_mesajPenceresi' ); mesaj.css( { visibility: '', position: 'fixed', top: boyutlar.yukaridanUzaklik + 'px', left: boyutlar.soldanUzaklik + 'px', maxWidth : boyutlar.maksPencereGenisligi + 'px', minWidth : boyutlar.minPencereGenisligi + 'px' } ); } jQuery(document).ready( function() { $( '#erdemliMYO_maskesi' ).bind( 'click', mesajGizle ); $( '#erdemliMYO_pencereIci_mesajKapat' ).bind( 'click', mesajGizle ); if ( mesajAktif ) { $( '#mesajBaslikKapsayici' ).hover( function() { $( this ).fadeTo( 0, 0.8 ); } ,function() { $( this ).fadeTo( 0, 1 ); } ); if( $.browser.mozilla ) {//Firefox $( '#erdemliMYO_mesajPenceresi' ).css('MozUserSelect','none'); } else if( $.browser.msie ) {//IE $( '#erdemliMYO_mesajPenceresi' ).bind('selectstart',function(){return false;}); } else {//Opera, etc. $( '#erdemliMYO_mesajPenceresi' ).mousedown(function(){return false;}); } $( window ).resize( yenidenBoyutlandir ); mesajGoster( mesajBasligi, mesajIcerigi ); } } ); // ]]>