NULL Mersin Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü |

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre 28.07.2010 tarihinde kurulmuştur. Daha önce Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Enstitüleri bünyesinde yürütülen eğitimle ilgili lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4 ve 7. maddelerine göre 04.11.2010 tarihinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne aktarılmıştır.  

 

     Enstitümüz bünyesinde 8 Ana Bilim Dalına bağlı olarak 5 doktora, 10 yüksek lisans ve 12 tezsiz yüksek lisans programı yürütülmektedir.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz II. Öğretim, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Tezsiz II. Öğretim, Eğitim Yönetimi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz II. Öğretim ve Eğitim Programları ve Öğretim II.Öğretim tezsiz  yüksek lisans programları  yürütülmektedir. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Enstitüler binasında hizmet vermektedir.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


AİLE EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI TEZSİZ II.ÖĞRETİM

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


EĞİTİM YÖNETİMİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ TEZSİZ II.ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

2015-2016 Bahar yarıyılında yukarıdaki her bir programa 50 öğrenci alınacaktır.

Programa başvurular 11-22 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacaktır, ALES ve Yabancı dil şartı aranmamaktadır.

 


Ayrıntılı Bilgi MEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İnternet sayfasından (www.mersin.edu.tr) alınabilir.