NULL Mersin Üniversitesi | Denizcilik Fakültesi |

Denizcilik Fakültesi

Denizcilik Fakültesi

Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 07.Ekim 2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 20.09.2012 tarih ve 3763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Denizcilik Fakültesi Dekanlık görevini
Prof. Dr. Faik Gürkan YAZICI  vekaleten yürütmektedir.

Küreselleşme süreci ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bir yandan dünya ticaretinin olağanüstü boyutlarda artmasına yol açarken diğer yandan üretim süreçleri ile tedarik (arz) zincirlerinin yapısını yeniden şekillendirmeye devam etmektedir. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan parçalı üretim biçimleri ülke ve bölgeler arası ticaret hacmini arttırmakta ve ulaştırma ve lojistiğe duyulan ihtiyacın hızla artmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte küresel ticaretin "hacim" olarak yüzde 80'e yakını "değer" olarak da yüzde 70'e yakını (UNCTAD Rapor: 2012) deniz yoluyla gerçekleşmektedir. Bu bağlamda uluslararası standartlarda bilgi ve beceri sahibi, iyi derecede yabancı dil bilen nitelikli ve tam donanımlı denizcilere duyulan gereksinim giderek artmaktadır.  

Fakültemiz bu ihtiyacı karşılamaya yönelik nitelikli öğrenciler yetiştirmek amacıyla uluslararası denizcilik ilkelerine uygun eğitimi verebilmek üzere ya

pılanmasını sürdürmektedir.