NULL Mersin Üniversitesi | Çocuk Koruma Uygulama Ve Araştırma Merkezi |

Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SAYFASINA HOŞGELDİNİZ...
 

Merkezin amacı;
a) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde ilgili anabilim dalları ve öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, çocuk psikiyatrisi ve  adli tıp anabilim dalları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak; korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerine dair uygulama ve araştırmaların yapılacağı ortamı sağlamak ve yapmak,
b) Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların ihmal ve istismardan korunması için çalışmak, bu çocukları değerlendirmek, tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerini gerçekleştirmektir.
 
Merkezin faaliyet alanları;

a) İhmal ve istismara uğrayan çocukların tanı, tedavi ve izlenmelerini gerçekleştirmek,

b) Suça sürüklenen çocuğun cezai sorumluluğunun belirlenmesinde gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak,

c) Çocukların kronolojik yaşını ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapmak,

ç) Çocuğun soy bağının ortaya konması için danışmanlık yapmak ve ilgili laboratuarlarla işbirliği içinde olmak,

d) Merkeze başvurulara ait kayıtların standart bir şekilde tutulmasına yönelik çalışmalar yaparak veri tabanı oluşturmak ve bu konuda diğer çocuk koruma merkezleriyle iletişim içinde olmak,

e) Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak ve bu konuda diğer çocuk koruma merkezleri ile iletişim içinde olmak,

f) Üniversite içinde öğretim üyesi, öğrenci, hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik eğitim vermek; hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek,

g) Eğitim programlarını yaygınlaştırarak, toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla topluma yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

ğ) Program ve projeler geliştirmek, bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek,

h) Danışmanlık hizmeti vermek,

ı) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılmak, desteklemek ve bu konuda ulusal ya da uluslararası düzeyde programlar düzenlemek,

i) Basılı, görsel ve elektronik yayınlar yapmak.

 

 

ADRES : 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, MERSİN

Tel: 0 324 3374300

Faks: 0 324 3374305