NULL Mersin Üniversitesi | Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu |

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu


Soldan Sağa
Birinci Sıra: Yrd.Doç.Dr. Fethi ARSLAN, Okt.Nejat TOPRAK, Doç.Dr.Zeka PEHLEVAN, Eski Yüksekokul Sekreteri Nilgün GETİZMEN, Prof.Dr. M Akif ZİYAGİL, Doç.Dr. Manolya AKIN, Doç.Dr. Leyla SARAÇ, Yrd.Doç.Dr. Elif Nİlay ADA, Tekniker Suat ÖZER.
İkinci Sıra: Hizmetli Mehmet ÜNLÜER, Hizmetli Ferhat BUYAR, Öğ.Gör. Ali AKTAŞ, Yrd.Doç.Dr. Nevzat DEMİRCİ, Öğ.Gör. Ali DEMİRCİ, Yrd.Doç.Dr. Fatma ÇEPİKKURT, Öğ.Gör. Erdal GÖKÇE, VHKİ. Halil UZ
Üçüncü Sıra: Öğ.Gör. Nejat ÇEVİRMECİ, Hizmetli Turan ÖZEL,  Memur Cezmi Durhasan ÇOM, Yrd.Doç.Dr.Dursun KATKAT, Öğ.Gör. Serdar YAKUPOĞLU, Arş.Gör. Gökhan UMUTLU, Okt. Gökçe GÜRBÜZ, Yrd.Doç.Dr. A. Taner ERDOĞAN, Bilgisayar İşletmeni Resul ÇINKIR, Deniz DOĞAN
 

 

 

Kısa Tarihçe ve Faaliyet Alanı

Yüksekokulumuz 2547 Sayılı Yasanın 2880 Sayılı Yasasıyla değişik 7/d-2, 7/h ve 2809 Sayılı Yasanın 6.maddesi gereğince, 28.05.1999 tarihinde kurulmuş olup, 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında 25 Kadın, 25 Erkek olmak üzere toplam 50 öğrenci alarak eğitim faaliyetine başlamıştır. Halen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinde eğitime devam edilmektedir.
 

Yüksekokulumuzda; toplumun büyük bir kesiminin yaşam boyu fiziksel ve sportif etkinliklere katılması ile uluslararası sportif yarışma ve müsabakalarda ülkemizin başarısını artıracak, kendine güveni tam, estetik duyarlığa sahip, toplum bilinci yüksek, etik değerlere saygılı, güncel değişimlere hızla uyum sağlayabilen Avrupa Birliği standartlarında mesleki yeterliliklere sahip beden eğitimi öğretmenleri, antrenörleri ile serbest zaman eğitmenleri ve spor yöneticilerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 

Misyon

Yüksekokulumuzun misyonu; toplumun yaşam boyu fiziksel ve sportif etkinliklere yaygın katılımını, uluslararası sportif yarışma ve müsabakalarda ülkemizin başarısını artıracak, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında oluşturduğu  uygulama modelleri ile bireyin ve toplumun yaşam kalitesini  yükseltmektir.

Vizyon

Yüksekokulumuzun vizyonu; toplumun yaygın şekilde yaşam boyu fiziksel ve sportif etkinliklere katılması ile uluslararası sportif yarışma ve müsabakalarda ülkemizin başarısını artırmaya yönelik araştırma ve eğitimde bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde model bir kurum olmaktır.

 

 

 

 

 


 

 

İdari Yapı ve Hizmetler 

Yüksekokulumuzda  2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle halen 120 kadın, 139 erkek olmak üzere toplam 259 öğrenci öğrenim görmektedir. Kadromuzda 1 profesör, 4 doçent, 6 yardımcı doçent, 5 öğretim görevlisi, 3 okutman ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 20 öğretim elemanı bulunmaktadır. Ayrıca idari ve diğer hizmetlerde toplam 12 çalışanı vardır.
 

Eğitim binamızda teorik derslerin yapıldığı her biri 50 öğrenci kapasiteli 7 adet derslik, içerisinde 3 adet sahanın yer aldığı 650 seyirci kapasiteli 2 spor salonu, 50 kişilik bir konferans salonu, bilgisayar laboratuvarı, egzersiz fizyolojisi laboratuvarı ve kütüphane ile öğrencilerimize eğitim hizmeti sunulmaktadır. Yine Çiftlikköy Yerleşkesi içerisinde cimnastik salonu, 6 tenis kortu, kapalı yüzme havuzu,  atletizm pisti ve futbol sahası mevcuttur.