NULL Mersin Üniversitesi | Atatürk İlkeleri Ve Inkılap Tarihi Bölümü |

Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Bölümü

Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Bölümü

Bölümümüz 2547 sayılı ve 4 Kasım 1981 tarihli Yüksek Öğretim Kanunu gereğince Fakülte ve Yüksekokullarda, en az iki yarı yıl okutulması zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini vermek amacıyla Üniversitemizin kuruluşunda yer almıştır. Bu doğrultuda Bölümümüz, Mersin Üniversitesi’nin tüm birimlerinde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II derslerinin yürütülmesinden sorumludur. Bölümümüz bu misyonunu bünyesinde görevli 1’i Profesör Dr., 8’si Okutman olmak üzere toplam 9 öğretim elemanı ile yürütmektedir. Bölümümüzde görevli Okutmanların, 2'si doktoralarını, 8 ise yüksek lisanslarını tamamlamıştır.  2 görevlimiz halen doktora eğitimini sürdürmektedir.